skip to Main Content
Kerstbijeenkomsten

Kerstbijeenkomsten

Op D.V. donderdagmiddag 19 december wordt in de Bethelkerk door de groepen 1 en 2 een
kerstmiddag gehouden. Deze middag begint om 13.00 uur en zal tot uiterlijk 14.45 uur duren.
De kinderen van groep 1 en 2 zijn op donderdagmorgen om 11.30 uur uit.

Vrijdagmorgen hebben de kleuters gewoon school. Vrijdagmiddag zijn zij vrij i.v.m. de
kerstbijeenkomst van de groepen 3 t/m 8.
Behalve ouders, opa’s en oma’s zijn ook andere belangstellenden welkom op de kerstmiddag van
groep 1 en 2.
De kerstmiddag van de groepen 3 t/m 8 wordt gehouden op D.V. vrijdagmiddag 20 december. Deze
middag begint om 13.00 uur in de Bethelkerk en zal ± 15.00 uur afgelopen zijn. De kinderen zijn die
morgen om 11.30 uur uit. Wij nodigen u hartelijk uit om deze kerstmiddag bij te wonen.
Tijdens deze middag zijn ook andere belangstellenden van harte welkom!

Back To Top