skip to Main Content
Vacature Voorzitter Bestuur Rehobothschool

Vacature voorzitter bestuur Rehobothschool

De voorzitter van het bestuur, dhr. J.D.(Jaap) van der Spek, heeft te kennen gegeven zijn voorzitterschap in de komende periode af te willen ronden. De Raad van Toezicht is een procedure gestart om de vacature voor voorzitter in te vullen. Het daarvoor opgestelde “profiel voorzitter bestuur” is leidend om te komen tot invulling van de vacature.
Voor het profiel van deze functie klikt u HIER

Back To Top