Skip to content

Verslag MR vergadering 08-02-2024

Opening (Vz) Agenda, notulen en acties Agendapunten Fred sluit om 20.00 uur aan voor punt 1 en 2 en zo nodig aanvullingen Nr Wat Ingebracht door Doel in vergadering Besproken/Actie Overleg MR om 19.45 uur 1 Verwachten bijstelling in schoolplan,…

Lees meer
Back To Top