Skip to content

MR

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen. De MR bestaat uit 6 leden: 3 personeelsleden en 3 ouders.

Onderaan deze pagina vindt u een formulier waarmee u de medezeggenschapsraad uw vraag of opmerking kunt voorleggen. Eén van de MR-leden zal zo spoedig mogelijk reageren.

De MR bestaat uit de onderstaande leden:

Personeelsgeleding:
– juf E. Bos-Hak (voorzitter)
– juf J. in ’t Veld
– juf I. Amersfoort

Oudergeleding:
– mw. C. Bom-Bernouw (secretaresse)
– mw. H. Heikoop-Nijhoff
– mw. M. van ’t Hof-Rutterkamp

In het schooljaar 2023-2024 hoopt de MR op onderstaande data D.V. te vergaderen:

– 24 oktober 2023
– 4 december 2023
– 8 februari 2024

De overige datums zijn nog niet bekend

Verslagen

Verslag MR vergadering 08-02-2023

1.           Opening (Vz) 2.           Agenda, notulen en acties 3.           Agendapunten Nr Wat Ingebracht door Doel…

Meer

Verslag MR vergadering 14-12-2022

1.           Opening (Vz) 2.           Agenda, notulen en acties 3.           Agendapunten Nr Wat Ingebracht door Doel…

Meer

Verslag MR vergadering 05-10-2022

1.           Opening (Vz) 2.           Agenda, notulen en acties 3.           Agendapunten Nr Wat Ingebracht door Doel…

Meer

Jaaragenda MR 2022-2023

Werkwijze en jaaragenda MR schooljaar 2022-2023 Versiedatum 20-06-2022 Aanleiding Aanleiding tot het opstellen van dit…

Meer

MR contact

Back To Top